Hvordan foregår en bisættelse?

En bisættelse er en begravelsesceremoni, som kendetegner sig ved, at kisten efter ceremonien bliver kørt til et krematorium og brændt i stedet for at blive begravet på kirkegården.

Når en person er afgået ved døden, holder vi en begravelsesceremoni for, at vi som pårørende kan tage afsked med afdøde. Begravelse og bisættelse er de to måder, som vi typisk bliver stedt til hvile på i Danmark.

Bisættelse er den mest almindelige begravelsesform i Danmark, da omkring 75% vælger at blive bisat.

 

Ceremoni ved bisættelse

Som ved en begravelse kan en bisættelse foregår både i en kirke, et kapel eller i det private hjem. Ceremoniens forløb planlægges efter, hvorvidt afdøde har ønsket en kirkelig- eller borgerlig begravelsesceremoni.

En bisættelse med en kirkelig begravelsesceremoni starter i kirken, hvor der synges salmer, præsten udsiger en bøn og taler for den afdøde. Herefter foregår jordpåkastelsen, hvor præsten kaster jord på kisten. Efter ceremonien bærer kistebærerne kisten ud af kirken og ind i rustvognen. Ved rustvognen siges det sidste farvel, og kisten køres derefter til krematoriet.

En bisættelse med en borgerlig begravelsesceremoni kan foregå i kapel eller i eget hjem. Ved en borgerlig begravelsesceremoni er I ikke på samme måde bundet af skikke og traditioner. Derfor kan I selv bestemme, hvad jeres afskedsceremoni skal bestå af. I kan vise billeder eller videoer, synge sange eller holde taler, det kommer an på, hvordan I foretrækker at sige farvel til afdøde.

 

Gravsteder ved bisættelse

I Danmark skal begravelse eller urnenedsættelse ske på en godkendt begravelsesplads. Hvilket hovedsageligt betyder kirkegårde, som er åbne for alle, også folk som ikke er medlem af folkekirken. Dog findes der også andre godkendte begravelsespladser i Danmark. Flere kirker har særlige områder til ikke-troende – her er der ingen religiøse symboler. Det er også muligt at få tilladelse til urnenedsættelse på privatgrund. For at få tilladelse til det skal grunden være mindst 5000 kvadratmeter stor. 

Bliv begravet i skoven

En nyere mulighed er skovbegravelse – Her får man nedsat sin urne på en skovbegravelsesplads. En skovbegravelse er et alternativ til en begravelse på en kirkegård. Her bliver urnen nedsat i ikke-indviet jord for foden af et træ. Ikke-indviet jord betyder at jorden ikke er kirkeligt indviet, derfor kan alle få sin urne nedsat på en skovbegravelsesplads, hvis det er det de ønsker.

At få nedsat sin urne på en skovbegravelsesplads er det naturlige valg for naturelskeren. Her bliver man en naturlig del af skoven og ens grav er udsmykket med det naturlige flora og årstidernes skiftende farver og planter. Der findes endda mange muligheder, hvis man gerne vil have en skovbegravelse, man kan vælge imellem et urneskovgravsted, en dobbeltplads til ægtepar og et familietræ – det er muligt at forhåndsreservere en plads eller træ til fremtiden.

Få din aske spredt udover havet

Derudover kan man også få sin aske spredt udover havet. Det kræver en tilladelse, hvor man skal kunne dokumentere at det var afdødes ønske at få sin aske spredt over havet. Efter at have fået tilladelse til at sprede asken er der også nogle særlige regler for, hvordan det skal gøres. 

Regler ved askespredning: 

  • Det skal foregå på åbent vand, altså i havet, større fjorde eller bugter
  • Askespredningen må ikke foregå fra stranden eller en badebro
  • Det foregå mindst 200 meter fra land, fra siden af en båd eller skib
  • Ceremonien må ikke vække opsigt
  • Asken skal spredes, urnen må ikke nedsænkes i havet
  • Urnen må ikke beholdes efter askespredningen

Har du spørgsmål til bisættelse er du mere end velkommen til at kontakte mig med dine spørgsmål. 

Bliv kontaktet og hør mere

 

 

Paw Bergen

Bedemand