Hvordan foregår en begravelse?

En begravelse er et ritual – et afskedsritual og en mindehøjtidelighed. Det er en højtidelighed, vi holder, så pårørende kan tage afsked med et familiemedlem eller en ven, som er afgået ved døden. En begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden. Hvorimod en bisættelse afsluttes ved, at den bliver kørt til krematoriet.

 

Begravelsesritualer

Hvis mindehøjtideligheden foregår i en kirke, kaldes det en kirkelig begravelse, hvor der medvirker en præst. En kirkelig begravelse vil oftest foregå i kirken eller i et kapel.

En begravelse bliver indledt af organisten med et musikstykke. Herefter synges der en salme. Præsten beder en bøn og læser en tekst fra Bibelen. Herefter synges endnu en salme, hvorefter præsten holder en tale for den afdøde. Efter den sidste salme bliver kisten båret ud af kirken til gravstedet. Ved gravstedet bliver kisten sænket i jorden af de pårørende, som også bar kisten ud af kirken. Præsten beder igen en bøn, hvorefter jordpåkastelsen sker. Til sidst bedes fadervor, og man synger sammen en salme ved graven.

Pårørende er med til at vælge de salmer, som synges til højtideligheden. I nogle tilfælde har afdøde også selv haft ønsker til samler.

 

Hvornår skal begravelsen afholdes?

Man afholder som regel begravelsen eller bisættelsen inden for 5-10 dage efter, at den afdøde er gået bort. Der kan dog være særlige omstændigheder og tungtvejende argumenter, som gør at bedemanden går med til at udsætte ceremonien. Det kan eksempelvis være, hvis et nært familiemedlem skal nå at rejse hjem fra udlandet.

Der er dog forskel inden for forskellige trosretninger. Er der tale om en muslimsk begravelse, går der ikke 5- 10 dage, men ofte blot 24 timer. Det er muslimernes måde at vise respekt for den afdøde på. 

 

Valg af gravplads

Som udgangspunkt foregår begravelsen i det sogn, som den afdøde tilhørte, uanset den afdødes forhold til folkekirken. Hvis man kommer fra et andet trossamfund, som har sin egen kirkegård i sognet, gælder det dog ikke. Hvis afdøde havde en stor tilknytning til et andet sogn, kan det også lade sig gøre at blive begravet der. Det kan fx være, hvis man er døbt, konfirmeret og/eller gift i en anden kirke, eller hvis ens slægt er begravet ved en bestemt kirke.

 

Efter begravelsen

Efter begravelsen har vi i Danmark tradition for at holde en mindesammenkomst også kaldet gravøl. Der er ingen regler om, hvordan eller hvor en mindesammenkomst skal foregå. Hvis afdøde har haft ønsker til, hvordan eller hvor mindesammenkomsten skal foregå, kan du følge dem. Alternativt kan du vælge at holde en mindesammenkomst, som er i ånd med den afdøde.

Mindesammenkomster afholdes oftest på en restaurant, i et lokale i forbindelse med kirken eller kapellet, privat eller i et forsamlingshus. Det ene er ikke bedre end det andet. Det hele kommer an på, hvordan enten afdøde eller I som pårørende ønsker at holde mindesammenkomsten.

Under mindesammenkomster er det meget almindeligt at byde på noget at spise og drikke. Også her kan afdøde have udtrykt ønsker til, hvad der bliver serveret. Ellers er det vigtigste, at det er i afdødes og de efterladtes ånd.

Bliv kontaktet og hør mere

 

Paw Bergen

Bedemand