Begravelse i Struer

Jeg har arbejdet som bedemand i Holstebro, Struer, Ulfborg og Vinderup siden 2000. Dette har givet mig meget erfaring med at levere en professionel assistance og rådgivning ved dødsfald, samt begravelse og bisættelse.

Mit kendskab til Struers lokalmiljø gør mig i stand til at koordinere med præsten, graveren samt kirkekontoret. Derudover kan jeg hjælpe med bestillingen af dødsannonce, samt blomster og kranse. Jeg sørger også for at de nødvendige papirer bliver udfyldt og sendt til de rigtige myndigheder. 

Støt hinanden

Overlad alle de praktiske foranstaltninger i forbindelse med en begravelse i Struer til mig. Jeg er som professionelle bedemand vant til at håndtere aftaler af denne art, og kender procedurerne. Som efterladte skal I blot koncentrere jer om at støtte hinanden og sørge i den svære tid. I den første tid kan alt virke uoverkommeligt og kaotisk. Det er naturligt, for det er en tragisk og uvant situation, som I befinder jer i. Det er her, at jeg kan yde den bedste service, så I ikke skal bekymre jer om de praktiske forhold.

 

Stort lokalkendskab i Struer

Jeg kommer gerne hjem til jer og diskuterer, hvordan begravelsen eller bisættelsen skal foregå, og hvilke bestillinger og opgaver der skal udføres. I forbindelse med et dødsfald er der en række formaliteter, som skal klares, samt der kan være særlige ønsker fra afdødes eller jeres side. Dødsattesten skal indleveres indenfor to døgn fra dødsfaldet. Det klarer jeg gerne på jeres vegne, ligesom jeg også gerne bestiller tiden for højtideligheden. Jeg har et indgående lokalkendskab i Holstebro og omegn, så jeg kan vejlede jer i alle spørgsmål i måtte have. Derudover kender jeg også alle blomsterforhandlere, stenhuggere, medier og steder, hvor I kan holde kaffebord efter højtideligheden.

 

Overlad det praktiske til mig

I dagene efter dødsfaldet tager jeg mig af at indgå aftaler med alle aktører omkring begravelsen. Hvis begravelsen skal foregå i en kirke eller et kapel, kontakter jeg kirken og laver aftalen. På jeres foranledning sætter jeg en dødsannonce i avisen samt arrangerer blomster eller musik i kirken, hvis I ønsker det. Har I andre ønsker, så vil jeg ligeledes prøve at indfri disse. Jeg kan desuden rådgive om pensionsforhold, skifteret og mulighederne for at få økonomisk hjælp fra en begravelseskasse, fagforening eller sygesikring. I skal blot koncentrere jer om at støtte hinanden gennem den svære tid.

 

Bliv kontaktet og hør mere

 

Paw Bergen

Bedemand