Herning: 97 12 11 19 | Holstebro: 97 42 11 19 | Vinderup: 97 44 11 19

Begravelser og bisættelser

Når man skal godt herfra, kan det foregå ved enten en begravelse eller en bisættelse. Har du mistet en af dine kære, kan du her læse lidt mere om, hvordan ceremonierne forløber, og hvad du skal være opmærksom på med gravsteder. 

 

Hvordan foregår en begravelse eller en bisættelse?

Ordet begravelse bruges generelt om ceremonien, hvor vi tager afsked med en afdød – uanset om det er en (jord) begravelse eller bisættelse - men det referer også til praksis med at begrave kisten fremfor at brænde den.

En jordbegravelse er kendetegnet ved at kisten, efter højtideligheden i kirken eller kapellet, bliver sænket ned i en grav på en kirkegård og dækket til med jord.

Ved en bisættelse bliver kisten efter højtideligheden i kirken eller kapellet båret ud til en rustvogn, som derefter kører kisten til forbrænding i krematoriet i Holstebro - i nogle tilfælde vælges at kisten bliver stående i kirken eller kapellet.

10-14 dage efter kremeringen er urnen klar fra krematoriet, efterfølgende fragtes urnen ud og afleveres personligt til kirkegården – man er også velkommen til selv at stå for transporten.

25% af danskere vælger i dag en jordbegravelse mens 75% vælger en kremering – det er derfor ikke længere almindeligt at vælge en jordbegravelse og den udvikling forventes at fortsætte.

Er du i tvivl om, hvad du skal vælge? Se nogle eksempler på, hvad andre har valgt i forbindelse med en begravelse eller bisættelse.

 

Hvordan kan ceremonien forløbe?

En begravelse starter som oftest i en kirke, men ceremonien kan i princippet også afholdes et andet sted, om det er i et forsamlingshus, eget hjem, eller noget helt tredje, er naturligvis op til familie og pårørende at beslutte.

Efter højtideligheden bæres eller køres kisten til graven. Her har familie og pårørende udvalgt de seks personer, der skal bære kisten. Det er en god ide at have planlagt denne detalje og aftalt hvem er kistebærer samt deres position, da enderne på kisten typisk er tungest og derfor kan man med fordel placere de stærkeste kistebærerne ved enderne.

 

Familien, de pårørende og resten af begravelsesfølget følger efter mens kisten bæres til graven og samles for herefter at nedsænke kisten i graven.

Hvis det er en kristen begravelse afslutter præsten ceremonien med den såkaldte jordpåkastelse, hvor ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive og af jorden skal du igen opstå” siges.

Ved en ikke-religiøs bisættelse eller begravelse kan ceremonien i princippet bygges op som de pårørende ønsker det, så længe man ikke forstyrrer den offentlige orden.

Herefter er ceremonien slut og begravelsesfølget opløses. Man kan vælge at tage sin egen afsked med den afdøde inden man går, eksempelvis ved at kaste en rose ned på kisten. Ofte er dette efterfulgt ved en mindre social sammenkomst efter højtideligheden, hvilket bestemmes af de efterladte.

 

Gravsteder

Et gravsted til en kistebegravelse skal minimum være 3m2 stor og er dyrere end en urne-gravplads, hvilket er beregnet til folk, der er blevet kremeret. Man kan godt blive jordbegravet, selvom man ikke er medlem af folkekirken, blot vil ceremonien skulle afholdes et andet sted end i Kirken.

Gravstedets fredningsperioden er forskelligt fra kirkegård til kirkegård, dog er det minimum 20 år for en kiste og 10 år for en urne.

Er man ikke medlem af folkekirken kan det på nogle kirkegårde påvirke prisen negativt, da der udover prisen på gravstedet kan forekomme mange forskellige tillæg fra kirkegården, dem vil vi komme ind på under samtalen med os.

  

Bliv kontaktet og hør mere

Paw Bergen

Bedemand